Rodzina, wychowanie, szkoła


Rozmowa z Andrzejem Kredkowskim - wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Rozmawia Stanisław Oberatniec.


 Reklama


Reklama