Absolutorium dla zarządu Województwa
Radni sejmiku przyjęli sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu i udzielili absolutorium Zarządowi Województwa. Za przyjęciem wotum zaufania głosowało 26 radnych, 8 było przeciw i żaden nie wstrzymał się od głosu.
Reklama


Reklama