Pobierasz emeryturę lub rentę i osiągałeś przychody w 2013 roku? Do 28 lutego musisz złożyć informację w ZUS
 Gość Radia PLUS: Monika Linowiecka z Wydziału świadczeń emerytalno – rentowych.  Rozmawia Anna Jaworowska- Maliszewska. 
 Reklama


Reklama