Jak obecnie można skorzysta z usług Urzędu Skarbowego, czyli nowe usługi Krajowej Administracji Skarbowej
Gość: Marta Pietrowska – starszy referent działu czynności analitycznych i sprawdzających Urzędu Skarbowego w Legnicy. Rozmawia Anna Jaworowska - Maliszewska.