Zmiany wprowadzone od 01.07.2022r w ustawie podatkowej „Polski Ład”
Gość: Marta Lachendro – Samodzielny Referent w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Legnickim Urzędzie Skarbowym - Anna Jaworowska – Maliszewska.

Reklama


Reklama