Będzie termomodernizacja


Spółdzielnia mieszkaniowa wspólnie z gminą podda bloki termomodernizacji, a wokół budynków zmieni się zielone otoczenie.W zmianach do budżetu gminy Polkowice na ten rok przewidziano środki na termomodernizację bloku przy ulicy Skalników 1-21, a w wieloletniej prognozie finansowej również bloku 59-79 oraz na kolejne bloki w zasobach spółdzielni. Gmina pokryje 60 procent kosztów, a 40 – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum”, która jest zarządcą budynków.


 Reklama


Reklama