Jubileusz "Domu Chleba" w Osłej
Od kilkunastu lat niedaleko Bolesławca, w Osłej, znajduje się ośrodek rekolekcyjny - Dom Chleba, nazywany często "Osłowskim Betlejem". To szczególne miejsce w naszej diecezji, gdzie trwa modlitwa, adoracja, prowadzone są rekolekcje, dni skupienia i wiele innych wydarzeń o charakterze formacyjnym. Gospodarzem tego miejsca jest ks. Marek Skiba, który dla każdego potrzebującego duchowego wsparcia ma zawsze drzwi otwarte. Pod koniec ubiegłego roku obchodzona była 10 rocznica zawiązania się Stowarzyszenia Maryi Niepokalanej, które wspiera działania Domu Chleba. O tym miejscu, jego historii i planach na przyszłość z ks. Markiem Skibą rozmawiał ks. Waldemar Wesołowski

1 część rozmowy z ks. Markiem Skibą


2 część rozmowy z ks. Markiem Skibą
Reklama


Reklama