Niezwykła historia działania Boga w Kazachstanie. Spotkanie z bp. Jewgienijem z Karagandy
O Panu Bogu usłyszał mając dopiero 15 lat, choć babcia, ojciec i rodzina z jego strony byli bardzo religijni. Musieli jednak ukrywać swoją wiarę i polskie pochodzenie ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Byli bowiem prześladowani przez władze radzieckie. Po otrzymaniu sakramentów i ukończeniu szkoły wstąpił do seminarium w Gnieźnie. A na księdza został wyświęcony w Karagandzie, w Kazachstanie. Kolejne studia odbywał w Krakowie i Rzymie, a w ubiegłym roku został wyświęcony na biskupa pomocniczego Karagandy. Mowa o ks. biskupie Jewgieniju Zinkowskim, który odwiedził Olszynę Lubańską. Prywatnie jest kolegą ks. Bogusława Wolańskiego, proboszcza z Olszyny. Gość z Kazachstanu odprawił mszę św. wieczorną, dzieląc się świadectwem swojego życia i drogi do wiary.

Ksiądz biskup ma też siostrę bliźniaczkę, która też poczuła powołanie do służby w Kościele. Jest siostrą zakonną - Służebniczką NMP i pracuje w Kazachstanie. Katolicy w tym kraju są mniejszością, ale dzięki świadectwu wiary, wiernych przybywa, mówił ks. Biskup.

Ks. Jewgienij Zinkowski formację kapłańską zdobywał w Polsce. W 1992 roku wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Po przyjęciu święceń kapłańskich rozpoczął posługę wikariusza w parafii pw. św. Józefa w Karagandzie. Studiował na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, uzyskując licencjat z filozofii. Po powrocie do Kazachstanu pełnił posługę proboszcza w latach 2003-2011 w Bałchaszu, a następnie w Temirtau. W 2011 roku objął funkcję kanclerza kurii diecezjalnej w Karagandzie, później został wikariuszem generalnym tej diecezji.

W 2018 nominat ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a 12.06.2018 pod kierunkiem s. Terezy Obolevich obronił doktorat z filozofii pt. „Pojęcie osoby ludzkiej w antropologii Siemiona Franka w perspektywie klasycznej definicji Persona est naturae rationalis individua substantia”.

29 czerwca 2021 roku papież Franciszek mianował ks. Jewgienija Zinkowskiego biskupem pomocniczym diecezji Karaganda, ze stolicą tytularną Maiuca.

W Kazachstanie katolików jest ok. 120 tys. (w tym 10 tys. grekokatolików) na 18,75 mln ludności. Terytorium diecezji Karaganda jest dwukrotnie większa od terytorium Polski.

O drodze do wiary i o powołaniu a także o Kościele w Kazachstanie w rozmowie z bp. Jewgienijem


 

 

 

 Reklama


Reklama