• SŁUCHAJ ONLINE
Prezydent Legnicy: To bardzo trudny budżet, naznaczony wieloma zmiennymi
Prezydent Legnicy przedłożył radnym projekt budżetu miasta na rok 2023. Na przyjęte w nim wielkości wydatków i dochodów wpływ ma aktualna sytuacja gospodarcza: wysoka inflacja i rosnące ceny energii i paliw, a także rządowe reformy systemu podatkowego. Projekt budżetu Legnicy na rok przyszły zakłada, że dochody miasta ogółem sięgną 688 954 000  zł, co stanowi 92,23 proc. przewidywanego wykonania w 2022 r.


Zgodnie z projektem na łączną sumę dochodów miasta w 2023 r. składają się:

• dochody własne gminy 389 997 101,72 zł
• subwencja ogólna z budżetu państwa - 190 167 836,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa 67 827 820,00 zł
• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 34 374 242,44 zł
• dotacje celowe z udziałem środków europejskich – 4 062 868,34 zł
• środki z innych źródeł - 27 176,00 zł

Wydatki miasta ogółem w 2023 roku zaplanowano natomiast na poziomie 753 886 000 zł.  Wysokość planowanego deficytu budżetowego to 64 932 000 zł. 

Największe wydatki:

• Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza – 247 461 438,50  zł, co stanowi 33,83 % wszystkich wydatków roku 2023.
• Transport i łączność – 143 256 330,77 zł co stanowi 19 % wszystkich wydatków roku 2023.
• Pomoc społeczna i rodzina – 115 209 407 zł co stanowi 15,28 % wszystkich wydatków roku 2023.
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59 598 919,37 zł co stanowi 7,91 % wszystkich wydatków roku 2023.

Najważniejsze inwestycje 2023 roku:

1. Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego 53 878 884 zł
2. Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska 15 810 791,00 zł
3. Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy 12 044 809,00 zł
4. Przebudowa basenu krytego „Bąbelek” ul. Mazowiecka 3 w Legnicy 11 070 000,00 zł
5. Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy - 8 034 766,99 zł
6. Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy - 9 732 200 zł

Reklama Reklama
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54