Powiat zachęca: Uczniu! Spisz "Pamiętnik pokoleń" póki są świadkowie historii
Żywych świadków historii z każdym rokiem ubywa, dlatego powiat legnicki rozszerzył formułę konkursu literackiego i do spisania „Pamiętnika pokoleń” zachęca uczniów nie tylko z rejonu legnickiego, ale ze wszystkich chętnych powiatów. Celem jest nie tylko zacieśnianie więzi międzypokoleniowych, ale i ocalenie pamięci o przymusowych przesiedleńcach z Kresów z czasów II wojny światowej. 
Reklama


Reklama