Piękny jubileusz i uroczyste nadanie imienia i sztandaru szkole
Ponad tysiąc uczniów opuściło dotąd mury tej szkoły. Dziś kształci się tu, w trzech typach szkół, ok.300 młodych ludzi. Mowa o Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie, który celebruje 20-lecie istnienia. Rangę uroczystości podnosi fakt, że Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół otrzymało sztandar i imię Orląt Lwowskich.
Reklama


Reklama