Kolej aglomeracyjna coraz bliżej
Umowa podpisana będzie kolej aglomeracyjna. Umowa na wykonanie dokumentacji przedprojektowej podpisano w Lubinie. Zadanie będzie obejmować budowę linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów. Będzie połączona z rozbudową linii na odcinku Legnica-Lubin- rudna Gwizdanów.
Reklama


Reklama