System wykrywania i zapobiegania pożarom lasów
Las rośnie długo, płonie szybko. Dlatego tak ważne jest zapobieganie pożarom, oraz szybkie ich wykrywanie i gaszenie. Temu służy cały nowoczesny system ochrony lasu przed pożarem. Jak ten system wygląda i jakie elementy wchodzą w jego skład? Odpowiedzi szukamy w Nadleśnictwie Lubin, na terenie którego znajduje się Leśna Baza Lotnicza. Czas na las. 


 Reklama


Reklama