Zachować lasy w dobrej kondycji
Zmiany klimatu wpływają również na lasy. Od nas zależy, czy i jak długo będziemy cieszyć się zdrowym, pięknym drzewostanem oraz bogactwem fauny i flory. Las jako ekosystem powinien być przygotowany zarówno na okresy nadmiaru, jak i niedoboru wody. I w ramach kompleksowego projektu PGL Lasy Państwowe pt. „Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” takie działania prowadzi Nadleśnictwo Jawor. 
Reklama


Reklama