500-lecie Reformacji –ks. Jerzy Gansel


Trudno mówić o radosnych obchodach rocznicy Reformacji, rocznicy tragicznego rozdarcia Kościoła. Jednak wyciągnięta ręka do zgody i duch ekumenizmu  skłaniają do lepszego poznania  źródeł Reformacji i tego, czym jest obecnie. Temu służył w Duszpasterstwie Ludzi Pracy ’90 wykład  księdza Jerzego Gansela  -proboszcza Parafii Ewangelicko –Augsburskiej w Legnicy pod wezwaniem Marii Panny w Legnicy. Tytuł:" Ewangelicy w Legnicy w dobie 500-lecia Reformacji".

Wstęp do wykładu: Andrzej Potycz, Przewodniczący Kapituły DLP'90:


Wykład-  ks. Jerzy Gansel  -proboszcz Parafii Ewangelicko –Augsburskiej w Legnicy:


 Reklama


Reklama