Życie wśród pisarzy, agentów i intryg


   W Duszpasterstwie Ludzi Pracy ’90 w Legnicy, odbyło się kolejne spotkanie, które rozpoczęło się Mszą św. Po Mszy św. wykład pt. „Życie wśród pisarzy, agentów i intryg" wygłosił Stanisław Srokowski

   

 

 Reklama


Reklama