Wychowanie do słuchania Słowa Bożego
  W Duszpasterstwie Ludzi Pracy ’90 w Legnicy, odbyło się kolejne spotkanie, które rozpoczęło się Mszą św. Po Mszy Świętej JE ks. bp dr Marek Mendyk wygłosił wykład pt. „Wychowanie do słuchania Słowa Bożego”.  


 

 

 Reklama


Reklama