Psychologiczne aspekty świętości człowieka


W Duszpasterstwie Ludzi Pracy ’90 w Legnicy, odbyło się kolejne spotkanie, które rozpoczęło się Mszą świętą. Po Mszy świętej s. dr Elżbieta Raszczyk wygłosiła wykład pt. „Psychologiczne aspekty świętości człowieka”.

   

 

 

 Reklama


Reklama