Ewakuacja Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR
80 lat temu, w marcu 1942 roku rozpoczęła się ewakuacja Polskich Sił Zbrojnych ze Związku Sowieckiego. Do listopada 1942 r. wysłano do Iranu ponad 115 tys. osób, w tym około 78 tys. żołnierzy. Dowódcą Polskich Sił Zbrojnych w w ZSRR rząd RP mianował gen. Władysława Andersa, więzionego od jesieni 1939 r. przez NKWD m.in. na Łubiance.  Historię ewakuacji przybliża Prof. Jerzy Kirszak – główny specjalista Oddziałowego Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu.
Reklama


Reklama