O pieszej pielgrzymce niepełnosprawnych do Krzeszowa, o pielgrzymce na Kalwarię koło Męcinki, oraz o kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Reklama


Reklama