Pomnik zniknie z Placu Słowiańskiego!


Stało się! Legniccy radni podjęli uchwałę w sprawie usunięcia pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej z centrum miasta. Obeszło się nawet bez długotrwałych dyskusji. Radni chcieli wiedzieć jedynie kiedy do demontażu dojdzie, gdzie trafią figury i czy mieszkańcy zostaną o terminie rozbiórki poinformowani. Ostatecznie "ZA" usunięciem pomnika głosowało 12 radnych:

Jacek Baczyński, Zbigniew Bytnar, Stanisław Kot, Benedykt Ksiądzyna, Grażyna Pichla, Anna Płucieniczak, Zbigniew Rogalski, Lesław Rozbaczyło, Wacław Szetelnicki, Krzysztof Ślufcik, Adam Wierzbicki, Piotr Żabicki

żaden nie był przeciwny

4 radnych wstrzymało się od głosu:

Ignacy Bochenek, Wojciech Cichoń, Mirosław Jankowski, Bogumiła Słomczyńska

7 nie oddało swojego głosu w ogóle:

Krystyna Barcik, Ewa Czeszejko-Sochacka, Ryszard Kępa, Jacek Kiełb, Maciej Kupaj, Jarosław Rabczenko, Jan SzynalskiReklama


Reklama