Tajemnica fatimska a Jan Paweł II. Rozmowa z Pawłem Zuchniewiczem


W tym roku obchodzimy setną rocznicę objawień fatimskich. Wiemy, że w tych objawieniach była mowa min o biskupie w bieli, który podchodzi do krzyża i pada martwy. Ta wizja nabiera konkretnych kształtów w kontekście zamachu na Jana Pawła II 13 maja 1981 roku. Od tego momentu w życiu Jana Pawła II orędzie fatimskie nabiera coraz większego znaczenia. Właśnie o tym związku Fatimy i Jana Pawła II mówił w Legnicy Paweł Zuchniewicz, pisarz, dziennikarz, znawca tematyki związanej z Janem Pawłem II. O tajemnicy fatimskiej w życiu Papieża Polaka z Pawłem Zuchniewiczem rozmawiał ks. Waldemar Wesołowski

I część rozmowy o wymiarze maryjnym pontyfikatu Jana Pawła II


II część rozmowy o objawieniach fatimskich, rozpadzie Związku Radzieckiego i kryzysie rodziny


III część rozmowy o ratowaniu rodziny
Reklama


Reklama