Defibrylator w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Legnicy


 

 

Jest mały i niepozorny, ale wystarczająco ważny, by uratować życie. W kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św. w Legnicy zostanie zamontowany defibrylator AED. Urządzenie służy do udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania akcji serca. I choć obsługa jest prosta – proboszcz ks. Roman Raczak zorganizował specjalny kurs. Przez 2 tygodnie parafianie uczą się jak udzielać pierwszej pomocy, przechodzą też szkolenie z obsługi defibrylatora.


Defibrylator pojawi się w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św. w Legnicy na osiedlu Piekary jeszcze w marcu. Reklama


Reklama