Daj się kochać Bogu - rekolekcje dla młodzieży w Legnicy
Daj się kochać Bogu - pod takim hasłem odbędą się w Legnicy rekolekcje dla młodzieży. Od niedzieli 15 marca do wtorku 17 marca młodzież z Legnicy spotykać się będzie w parafii Podwyższenia Krzyża św. Będzie czas na modlitwę, rozmowy i świadectwa oraz na warsztaty ewangelizacyjne, mówi ks. Przemysław Superson, diecezjalny duszpasterz młodzieży


W niedzielę, na rozpoczęcie rekolekcji, nie zabraknie akcentu muzycznego. Po wieczornej Mszy św o g. 18, świadectwem wiary oraz swoją muzyką podzieli się zespół Rock and Fire. Wszystkie spotkania odbywać się będą wieczorem od g. 18,00.