Święcenia kapłańskie 2020


W południe w katedrze sprawowana była uroczysta Eucharystia, pod przewodnictwem biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, podczas której 6 diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu. W uroczystości, ze względu na panujące ograniczenia, wzięli udział jedynie bliscy kandydatów do kapłaństwa oraz zaproszeni goście. Obecny był także biskup senior Stefan Cichy, przełożeni seminarium oraz księża z parafii, z których kandydaci pochodzą i w których odbywali praktyki duszpasterskie oraz siostry zakonne.

Reportaż ze święceń


Homilia Biskupa legnickiego

Podziękowanie neoprezbiterów

Retransmisja uroczystości święceń
Reklama


Reklama