Koperta życia dla seniora od legnickiej Caritas


Karta informacyjna, mała naklejka i wizytówka do portfela - to sekret Koperty Życia Caritas Diecezji Legnickiej. Ma ona ułatwić służbom medycznym udzielanie pomocy osobom starszym i przewlekle chorym. Karta z informacjami o chorobach i przyjmowanych lekach powinna zostać umieszczona w lodówce, a naklejka na jej drzwiach. Legnicka Caritas rozda seniorom około 500 kopert życia. Mówi Łukasz Żygadło z legnickiej Caritas.


„Koperty życia Caritas” są przekazywane seniorom przez wolontariuszy legnickiej Caritas. W razie potrzeby członkowie rodzin lub wolontariusze Caritas mogą pomóc seniorom wypełnić kartę wpisując potrzebne dane o zdrowiu i przyjmowanych lekach. „Kopertę życia Caritas” można też pobrać ze strony www.caritas.pl/koperta.


0:00
0:00
Koperta życiaReklama


Reklama