Mauzoleum Piastów odzyskało swój dawny blask


Jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków Legnicy był mocno nadszarpnięty zębem czasu i wymagał gruntownego remontu. Pękał strop, w opłakanym stanie był także dach. Zewnętrzna renowacja Mauzoleum Piastów Śląskich w Legnicy odbyła się w 2015 roku. W październiku tego roku udało się zakończyć prace restauracyjne wewnątrz Mauzoleum. Została odrestaurowana kopuła oraz freski, w tym plafon przedstawiający boga słońca Heliosa, wokół którego znajdują się sceny z najstarszych dziejów Piastów. Pracom konserwatorskim i restauratorskim poddano też złocone sztukaterie i malowidła w glifach okiennych. Prace konserwatorskie w 2020 roku obejmowały pięć kaplic i dotyczyły dekoracji sztukatorskich, tablicy erekcyjnej, cokołów pod sarkofagi i kamieniarki architektonicznej dolnej partii Mauzoleum. W dwóch kaplicach, pod przemalowaniami, zachowały się w znacznym stopniu oryginalne malowidła M. Rauchmillera z XVII w. Zostały one odsłonięte, doczyszczone i po przeprowadzeniu konserwacji technicznej zrekonstruowane.


 

 

 


Zobacz także:
Mauzoleum Piastów Legnickich nabiera blasku

Mauzoleum Piastów Śląskich powraca do dawnej świetnościReklama


Reklama