345 lat temu zmarł ostatni władca w dziejach śląskiej dynastii Piastów. Został pochowany w Mauzoleum w Legnicy


Mauzoleum Piastów w kościele Św. Jana Chrzciciela w Legnicy powstało w latach 1677 -1679. Pierwszą na Śląsku barokową kaplicę grobową ufundowała Księżna Ludwika, matka Księcia Jerzego Wilhelma - ostatniego władcy w dziejach śląskiej dynastii piastowskiej. Mauzoleum jest pomnikiem całej dynastii. Książę zmarł 21 listopada 1675 roku mając zaledwie 15 lat. O historii rodziny i powstaniu Mauzoleum  opowiada Pani Elżbieta Kot – przewodnik turystyczny. 


Jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków Legnicy był mocno nadszarpnięty zębem czasu i wymagał gruntownego remontu. Pękał strop, w opłakanym stanie był także dach. Zewnętrzna renowacja Mauzoleum Piastów Śląskich w Legnicy odbyła się w 2015 roku. W październiku tego roku udało się zakończyć prace restauracyjne wewnątrz Mauzoleum. Została odrestaurowana kopuła oraz freski, w tym plafon przedstawiający boga słońca Heliosa, wokół którego znajdują się sceny z najstarszych dziejów Piastów. Pracom konserwatorskim i restauratorskim poddano też złocone sztukaterie i malowidła w glifach okiennych. Prace konserwatorskie w 2020 roku obejmowały pięć kaplic i dotyczyły dekoracji sztukatorskich, tablicy erekcyjnej, cokołów pod sarkofagi i kamieniarki architektonicznej dolnej partii Mauzoleum. W dwóch kaplicach, pod przemalowaniami, zachowały się w znacznym stopniu oryginalne malowidła M. Rauchmillera z XVII w. Zostały one odsłonięte, doczyszczone i po przeprowadzeniu konserwacji technicznej zrekonstruowane.

 

 

 Reklama


Reklama