Konferencja on-line "Wychowanie do samodzielności"


We wtorek 24 listopada odbędzie się konferencja dla nauczycieli, katechetów, wychowawców nt. "Wychowanie do samodzielności". Propozycja skierowana jest zatem do wszystkich osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.

Wśród prelegentów będą: Mikołaj Pawlak - Rzecznik Praw Dziecka, Bogusław Śliwerski, Michał Michalski, Jacek Pyżalski, Bogna Białecka. To nie tylko profesorowie ale też praktycy, mający na co dzień kontakt z aktywnościami dzieci, młodzieży i rodziców.

Zapraszamy do wzięcia udziału również księży, pracowników Kurii i kleryków. W tym roku szczególnie chcemy zająć się zagadnieniem aktywności społecznej i obywatelskiej i jej roli w wychowaniu. Wydaje się, że pasja, hobby, tworzenie grup artystycznych, sportowych, scholi, czy wspólnot ministranckich przy parafiach są tym miejscem, które uskrzydlają. Ale jak dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomóc, zaktywizować i nie zepsuć? To wyzwanie o którym warto rozmawiać zwłaszcza w tym trudnym czasie.

Projekt Akademia Rodziny oraz konferencja jest współfinansowana ze środków NIW FIO.

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Zapisy na stronie: www.akademiarodziny.org

Zarejestrowany uczestnik otrzyma: link do konferencji oraz zaświadczenie uczestnictwa

Michał Owczarski, Prezes ZarząduReklama


Reklama