Jubileusz 700-lecia lubańskiego klasztoru s. Magdalenek


Mija 700 lat obecności sióstr Magdalenek w lubańskim klasztorze, który jest równocześnie domem generalnym zgromadzenia. Siostry zapisały się mocno nie tylko w historii miasta, ale też całej diecezji legnickiej. W sobotę w Lubaniu odbędą się uroczyste obchody tego jubileuszu. O szczegółach z s. Olgą Soroka rozmawiał ks. Waldemar Wesołowski
Reklama


Reklama