Wieczór ze Świętym Janem Pawłem II. FOTO
Po raz XXXII w Legnicy odbył się Wieczór Pamięci o Św. Janie Pawle II. Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Do gościnnych murów Szkoły Podstawowej nr 1 przyjechały delegacje TPD działające w szkołach podstawowych z Legnicy i okolic. Podczas Wieczoru Papieskiego poszczególne koła zaprezentowały program artystyczny. Były wiersze i piosenki poświęcone postaci św. Jana Pawła II. Na zakończenie uroczystości zostały wręczone odznaki PRZYJACIELA DZIECKA oraz  Medale Wdzięczności Stulecia TPD w Polsce i 75-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Dolnym Śląsku. Wyróżnienia za okazywane dzieciom serce, pomoc i dobro otrzymał:
1. Zespół redakcyjny radia Plus Legnica
3. Ks. dr. Andrzej Ziombra – kustosz Sanktuarium Św. Jacka w Legnicy
4. Beata Gawor- intendent w SP 1 Legnica, od wielu lat współpracująca z TPD, wychowawca na koloniach TPD Legnica
Przed uroczystością delegacja TPD złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem Jana Pawła II znajdującym się obok legnickiej Katedry. 


WYKAZ ODZNACZONYCH I WYRÓŻNIONYCH PODCZAS DNIA PAMIĘCI O ŚW. JANIE PAWLE II

ODZNAKA PRZYJACIEL DZIECKA:

  1. Dariusz Lisowski – Dyrektor SP 1 Legnica

  2. Katarzyna Dzwonkowska – wicedyrektor SP 1 Legnica

  3. Joanna Broniarz – nauczycielka SP 1 Legnica

Medal Wdzięczności Stulecia TPD w Polsce i 75-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Dolnym Śląsku przyznany przez Zarząd otrzymują:

1. Zespół redakcyjny radia Plus Legnica

3. Ks. dr. Andrzej Ziombra – kustosz Sanktuarium Św. Jacka w Legnicy

4. Beata Gawor- intendent w SP 1 Legnica, od wielu lat współpracująca z TPD ,wychowawca na koloniach TPD Legnica

Za okazywane dzieciom serce, pomoc i dobro przyznany z okazji 100-lecia TPD w Polsce i 75-lecia na Dolnym Śląsku. Reklama


Reklama