Miłość i służba. W Parszowicach uczcili bł. ks. Jerzego
W niedzielę 18 października, w przeddzień rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego, w kościele w Parszowicach odbyła się uroczystość ku czci błogosławionego kapłana - męczennika. Przewodniczył jej biskup senior Stefan Cichy. Przybyło też wielu księży, przedstawiciele parlamentarzystów, władz lokalnych i wierni, dla których ks. Jerzy jest postacią ważną. Świat ludzi pracy oraz różne organizacje społeczne reprezentowało 9 pocztów sztandarowych. Na czele licznego grona członków NSZZ Solidarność Zagłębie Miedziowe stanął Bogdan Orłowski. W homilii bp Cichy wskazał na dwa wymiary życia ks. Jerzego - miłość i służbęPodczas Mszy św. bp. Cichy odsłonił i poświęcił obraz ks. Jerzego, który pozostanie w tej świątyni. Fundatorem tego portretu jest Solidarność Zagłębia Miedziowego.


Spotkanie zakończyło się koncertem kleryckiego zespołu Semen oraz agapą przygotowaną przez parafian.

Homilia biskupa Stefana Cichego: 


List senator Doroty Czudowskiej odczytała Ewa Szymańska:


Rozmowa z Bogdanem Orłowskim: 


Rozmowa z ks. Grzegorzem Ropiakiem: 
Reklama


Reklama