Mają ikonę męczenników i tablicę pamiątkową
Ikona męczenników z Peru i tablica pamiątkowa. W Liceum i Gimnazjum Ojców Franciszkanów w Legnicy odbyły się uroczystości dziękczynne za beatyfikację dwóch misjonarzy, którzy 24 lata temu zostali zamordowani w Peru przez organizację Świetlisty Szlak.  Franciszkanie związani byli z Legnicą. Ojciec Michał Tomaszek był uczniem Niższego Seminarium Duchownego, a po święceniach pracował w Pieńsku koło Zgorzelca. Natomiast Ojciec Zbigniew Strzałkowski był przełożonym w legnickim seminarium i stąd wyruszył na misje. Ikona męczenników za wiarę została uroczyście wniesiona do kaplicy szkolnej, natomiast tablicę pamiątkową odsłonięto w internacie, gdzie mieszkał Ojciec Michał. Podczas dzisiejszej uroczystości rozstrzygnięto także konkurs wiedzy na temat męczenników. O godz. 12.00 w kościele Św. Jana Chrzciciela została odprawiona msza św., której przewodniczył Biskup Marek Mendyk.
  

 Reklama


Reklama