Wyucz się zawodu, który gwarantuje pracę!


Zawód, który gwarantuje pewną i dobrą pracę. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy, (w tzw. Henrykówce) od września ruszy nowy kierunek kształcenia - w zawodzie technika transportu kolejowego. Będzie to klasa patronacka, prowadzona pod skrzydłami spółki Pol-Miedź Trans, należącej do KGHM-u. Co więcej, w szkole "uczyć" się będą mogli i dorośli. Powstanie tu bowiem  Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów. Listy intencyjne w tej sprawie podpisano dziś w legnickim ratuszu.
Reklama


Reklama