Złóż wniosek "Dobry start", by nie przepadły ci pieniądze


"Złożyłeś wniosek? Dostałeś już pieniądze? - o ile o świadczeniu "500 +"  na pierwsze dziecko rozmawia się nawet w gronie znajomych, o tyle o 300 zł w ramach programu "Dobry Start" można zapomnieć, bo to pieniądze wypłacane jednorazowo, w związku z nowym rokiem szkolnym. Co ważne, nie jest to świadczenie przyznawane "z urzędu" - by je otrzymać, trzeba złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej. A co jeszcze ważniejsze- trzeba pilnować terminu. Mówi Iwona Roicka, z-ca dyr. MOPS w Legnicy


Podsumujmy- do końca września składamy wniosek o 500 plus, by zyskać wypłatę z wyrównaniem od lipca, a wniosek o 300 zł w ramach "Dobrego Startu" najpóźniej musimy złożyć do końca listopada- inaczej pieniądze nam przepadną.Reklama


Reklama