ZUS: Nie każdy dostanie "500+ dla niepełnosprawnych"


Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeżywa oblężenie osób, które chcą starać się o dodatkowe świadczenie, potocznie nazywane "500 + dla niepełnosprawnych". Wielu odchodzi jednak z kwitkiem, bo ten dodatek należy się osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, a to nie to samo co osoba niepełnosprawna. Osoby niepełnosprawne często pracują, prowadzą aktywne życie rodzinne, towarzyskie czy sportowe, a co za tym idzie -lekarz orzecznik w ZUS nie uzna ich za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.  - wyjaśnia Iwona Kowalska- Matis, regionalny rzecznik ZUS. 


Mówiąc najprościej: przyznany „poza ZUS-em” stopień niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania dodatku. Tu konieczna jest decyzja lekarza orzecznika ZUS. Do wniosku składanego o dodatek warto zatem dołączyć dokumentację medyczną i inne dokumenty np : kartę badania profilaktycznego, dokumentację z rehabilitacji leczniczej lub zawodowej czy  zaświadczenie o stanie zdrowia,  wydane przez lekarza opiekującego się pacjentem (musi być ono wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).Reklama


Reklama