Przebudowa ul. Sikorskiego. Prace na skrzyżowaniu z ul. Koskowicką w Legnicy. FOTO
Na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z Koskowicką rozpoczęły się roboty drogowe. W związku tym jeden z pasów jezdni na ul. Koskowickiej został wyłączony z ruchu. Obecnie jeździmy drugim pasem - wahadłowo. Jak informuje Andrzej Szymkowiak, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, przebudowa skrzyżowania ułatwi kierowcom jazdę. Poza tym skrzyżowaniem na przebudowywanej ul. Sikorskiego (od ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej) trwają także roboty drogowe. Przygotowywane są jezdnie do położenia asfaltu, układane krawężniki, chodniki i ścieżki rowerowe. Cała inwestycja obejmuje m.in.: przebudowę skrzyżowania z ul. Koskowicką, chodników i ścieżek rowerowych, remont studni kanalizacyjnych wraz z regulacją włazów, wymianę wpustów jezdniowych z przykanalikami, renowację kolektora ze studniami. Rondo na ul. Sikorskiego zostanie przebudowane w ramach III etapu budowy zbiorczej drogi południowej. Przypomnijmy, że na przebudowę ul. Sikorskiego nasze miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 mln 75 tys. zł. Zwycięska oferta firmy Fobis, która wygrała przetarg, opiewa na kwotę 1,82 mln zł.Reklama


Reklama