Sprawdzą, czy DPS "Prząśnik" jest wolny od koronawirusa


DPS "Prząśnik" do "wymazania". W poniedziałek wkroczą tam Terytorialsi, by pobrać wymazy od personelu placówki. To kontynuacja ogólnopolskiej akcji,w ramach której kontroli poddawane są DPS-y w całej Polsce. - wyjaśnia Adam Babuśka, starosta legnicki


Jednak już wiadomo, że jedna z podopiecznych DPS "Prząśnik" miała wynik dodatni. Kobieta kilkanaście dni temu została z wynikiem ujemnym przyjęta do szpitala, a kolejne badanie wykazało obecność koronawirusa. Niestety, pacjentka zmarła.

W Domu Pomocy Społecznej "Prząśnik" jest ok. stu podopiecznych i ok. 90 osób z personelu.Reklama


Reklama