Od 1 czerwca więcej osób może podróżować autobusami MPK w Legnicy


W najnowszym rozporządzeniu, które wprowadziło tzw. IV etap „odmrażania” gospodarki i życia społecznego, rząd poluzował limity pasażerów w transporcie zbiorowym. W autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Legnicy od 1 czerwca można więc przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno–ruchowej dla danego typu środka transportu lub pojazdu. Jednocześnie pozostawiając w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc miejsc siedzących niezajętych. W autobusach nadal obowiązują maski zasłaniające twarze. Wydzielone są strefy dla kierowców. Nadal nie można kupować biletów u kierowcy.Reklama


Reklama