Prezydent Legnicy: "To ważna decyzja. Dziękuję"


"Ta decyzja jest bardzo ważna dla mnie - i w moim życiu osobistym, i zawodowym. Dziękuję" - mówił prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski na sesji absolutoryjnej. Rada Miejska większością głosów udzieliła gospodarzowi miasta absolutorium (czyli skwitowała za wykonanie ubiegłorocznego budżetu). Udzieliła też prezydentowi wotum zaufania po prezentacji raportu o stanie miasta


Uzyskanie wotum zaufania jest bardzo ważne. Jeśli rada dwukrotnie z rzędu negatywnie oceni raport o stanie miasta - może to oznaczać uruchomienie procedury odwołania włodarza ze stanowiska. Od 2018 roku prawo stanowi, że w takim przypadku rada może zarządzić referendum w sprawie odwołania szefa samorządu.Reklama


Reklama