Wielkie koszenie traw i poszukiwanie firmy, która zajmie się tym na dłużej


Od tygodnia w Legnicy trwa wykaszanie traw, które porosły przy jezdniach tak, że wręcz ograniczają widoczność. Na skoszenie tej zieleni na blisko stu ulicach wynajęta ekipa ma 21 dni. W tym czasie rozstrzgnięty ma być przetarg na wyłonienie firmy, która będzie kompleksowo i przez rok zajmować się utrzymaniem zieleni w mieście.
Reklama


Reklama