Wymarzona szkoła nie dla wszystkich


Tegoroczni absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych z powiatu lubińskiego już wiedzą czy zostali przyjęci do szkół pierwszego wyboru. Reforma systemu szkolnictwa sprawiła, że od 1 września do szkół ponadpodstawowych pójdą dwa roczniki uczniów, tj. absolwentów szkół podstawowych i wygaszonych gimnazjów.


 

 Reklama


Reklama