Najmłodsze dzieci wróciły do szkoły


Niewielu, bo zaledwie 93 uczniów na 2 tysiące uczęszczających na co dzień do klas I-III przyszło dziś do szkół podstawowych w Lubinie. wznowiono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I-III.Mówi Andrzej Pudełko, naczelnik wydziału oświaty w Urzędzie Miejskim w Lubinie. 


Uczniowie korzystają częściowo z zajęć dydaktycznych, a ci wszyscy, którzy do szkoły nie wrócili nadal uczą się zdalnie.

Czy pozostali uczniowie wrócą jeszcze do szkolnych ławek w tym roku szkolnym? Na razie oficjalnych informacji na ten temat nie podano. 

 Reklama


Reklama