Jest pierwszy inwestor w Strefie Aktywności Gospodarczej w Ścinawie


Jest pierwszy inwestor, który zainwestuje w Strefie Aktywności Gospodarczej w Ścinawie. To Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich. Podjęła ona decyzję, że kupi działkę na uzbrojonej pod koniec 2018 roku przez gminę strefie. Mówi Krystian Kosztyła , burmistrz Ścinawy


Przyszły inwestor podkreśla, że to kluczowy projekt dla obrotu produktów lokalnych w ramach tzw. Łęgowej Pętli Dostaw.Są już kolejni inwestorzy zainteresowani Strefą Aktywności Gospodarczej w Ścinawie.Reklama


Reklama