Rozmawiali o biznesie
Rozmawiali o rynku małych I średnich przedsiębiorstw. Bezpłatne spotkanie i konsultacje ze specjalistami w tej dziedzinie odbyło się w polkowickim ratuszu. Było skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców, który zamierzają swój biznes lub inwestować na terenach powiatów polkowickiego i lubińskiego. 
Reklama


Reklama