Niemożliwe stało się możliwe. Kasa na gigantyczny projekt dla Jawora już jest!


Jawora nie zaleją fekalia. Na modernizację gospodarki wodno-ściekowej zostanie wydatkowana gigantyczna kwota 86,5 mln zł. Ponad 45 mln zł to unijne dofinansowanie. I dziś (poniedziałek, 24 kwietnia) w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie burmistrz Emilian Bera podpisał umowę z prezesem Zarządu Kazimierzem Kujdą.Zobacz także:

Rekordowa kasa z Unii dla JaworaReklama


Reklama