Budżet Jawora na 2019 r. uchwalony


12 głosami ZA, przy 8 wstrzymujących, radni miejscy przyjęli budżet Jawora na 2019 r. Opiewa na ponad 94 miliony zł. Przed rozpoczęciem obrad wszyscy radni na stojąco uczcili pamięć zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Podpisali też List Kondolencyjny.
Reklama


Reklama