Z legnickiej "Henrykówki" do Muzeum Mercedesa w Stuttgarcie
Damian Mejor i Karolina Maślej z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy zwycięzcami konkursu Mercedesa "Eko Gwiazda 2019". Ich film pt. "Breath of the future" zdobył nagrodę główną - wyjazd do Muzeum Mercedesa w Stuttgarcie. I pojadą na nią wraz ze swoją opiekunką Grażyną Maciak. Na finałowej Gali tego konkursu (piątek, 12 kwietnia) w jaworskim muzeum z mikrofonem była Jolanta Czaplicka. 


 Wszyscy laureaci dostali nagrody od Mercedesa i starosty jaworskiego Anety Kucharzyk, która patronowała konkursowi.

Finaliści konkursu  EKO GWIAZDA 2019/edycja Jawor

Nr 1 „Powietrze naszym życiem"

Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie Uczniowie: Dawid Ignarski i Adrian Krasel Opiekun: Pan Marcin Jankowski

Nr 2 „Nie uciekaj, oddychaj”

I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze Uczeń: Grzegorz Filipowski Opiekun: Pani Jadwiga Kuczwara

Nr 3 „Eko-VLOG”

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze Uczniowie: Paulina Andryszak i Adrianna Kaszuba Opiekun: Pan Dariusz Szojka

Nr 4 „Nasze powietrze, zmieńmy na lepsze”

V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy Uczniowie: Przemysław Lipa i Dominika Kowalczyk Opiekun: Pani Małgorzata Marczyk

Nr 5 „ECOPowietrze”

Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie Uczniowie: Szymon Nispoń i Wiktor Czarny Opiekun: Pan Marcin Jankowski

Nr 3 „Breath of the future” - Zwycięzca konkursu Eko Gwiazda/edycja Jawor

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy Uczniowie: Damian Mejor i Karolina Maślej Opiekun: Pani Grażyna MaciakReklama


Reklama