Na deser na Dzień Dziecka... rowery i laptopy
Smacznie, skocznie, muzycznie i wesoło, a na deser na Dzień Dziecka dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych podległych jaworskiemu starostwu... rowery i laptopy.
Reklama


Reklama