Znęcał się nad żoną – musiał opuścić mieszkanie


Jaworska policja po raz pierwszy skorzystała z ustawy antyprzemocowej. I po raz pierwszy sprawca przemocy domowej musiał opuścić mieszkanie. Dostał też zakaz zbliżania się do niego, a także do pokrzywdzonej. Więcej o tej sprawie Ewa Kluczyńska z jaworskiej policji. 


Nakaz będzie obowiązywał przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.Reklama


Reklama